ARHIVĂ DOCUMENTE

Dosarul cu actele originale ale Casei „Joseph Zoller“, 1899 – 1900.

La Arhivele Naționale Române din Iași (bulevardul Carol I 24) se află întreg dosarul casei, cu toate documentele, de la 1912, până când imobilul a fost rechiziţionat de către comunişti. Din fericire pentru imobil, documentele s-au conservat foarte bine, iar, în dosar, se află schiţa arhitectului casei.

 

Darea de seamă a Comitetului pentru refacerea Sinagogei Mari din Tg. Cucului, Iaşi, 1924 – 1925.

Joseph Zoller se regăsește pe lista celor care, în anul 1925, a contribuit la refacerea sinagogii din Târgu Cucu Iași, astăzi și ea monument istoric și restaurată într-o perioadă apropiată celei de restaurare a Casei „Joseph Zoller“.

 

Casa are la intrarea în curte un Infochioșc, ce informează ieșenii și turiștii despre istoria imobilului și a străzii, iar, în zilele marii sărbători naționale, rulează, în interpretarea Filarmonicii Moldova Iași, Imnul Național, respectiv Hora Unirii.

 

Casa „Joseph Zoller“ a fost clasificată în categoria B ca Monument Istoric în anul 2010. Decizia a apărut în Monitorul Oficial cu nr. 670 bis din 1.10.2010.

 

Pe frontispiciul gardului zidit al Casei „Joseph Zoller“ sunt montate cinci stele, care imortalizează în alamă:

Numele Casei, Perioada de restaurare (2013-2016), Numele arhitectului (Ionuț Biciușcă), Numele constructorului (ing. Cristi Grâu) și Numele proprietarului (Gianina Poroșnicu).