Design-ul interiorului Casei Joseph Zoller a fost gândit şi creat de către doamna Ramona Biciuşcă, artist vizual, lector univ. dr. la Facultatea de Arte Vizuale şi Design Iaşi – Departamentul Artă Murală, Direcţia de Studiu Ceramică

Imobilul de pe strada Elena Doamna 39A a aparţinut industriaşului evreu Joseph Zoller, care a locuit în această casă din anul 1912, când o construieşte, și până în anul 1937, când o vinde unui alt evreu, Moise.

Tot aici a funcţionat, alipită casei, fabrica de bomboane a industriaşului, şi ea o capodoperă arhitecturală, dar care nu s-a păstrat, din păcate. La Arhivele Naţionale se găseşte în original proiectul de casă şi proiectul de fabrică, scris cu acuratețe în penel, cum era moda vremii, şi, de asemenea, aprobarea dată de către primarul de atunci al Comunei Iași.

Vecinătăţile casei sunt construite toate în perioada interbelică şi sunt clasate astăzi ca monumente istorice, toate aceste proprietăți fiind amplasate într-un sit rezidenţial, din păcate, în prezent, alterat fizic și urbanistic (în stânga – fosta garnizoană germană, iar, în dreapta, casa boierească, cu cerdac, ambele de la sfârşitul secolului al XVIII-lea).

Adresa anterioară a imobilului era strada Elena Doamna nr. 35, în perioada antebelică, 39 în perioada postbelică. În epoca ridicării casei, denumirea era strada Albă, bulevard de promenadă, cu magazine şi rânduri de flori, mereu în forfotă, o zona evreiască, eminamente comercială.

Elena Doamna, colț cu strada Ornescu

Calamităţile ultimelor decenii și neglijența chiriașilor aduși în casă de comunism au dus imobilul într-o situație dramatică. Actualul proprietar a cumpărat-o degradată, dar cu o demnitate pe care și-a păstrat-o după cei mai bine de o sută de ani. Ornamentația exterioară găsită a fost cea originală și, în opera de restaurare, ea a fost refăcută manual, prin sculptură. Restaurarea casei a fost făcută în perioada 2013 – 2016 și a fost un proces anevoios care a ținut de birocraţia aprobărilor și complexitatea etapelor de reconstrucție și consolidare.

Cu o istorie bogată, vândută de Zoller unui alt evreu, rechiziţionată de comunişti, apoi dată chiriaşilor, casa a fost împărțită în patru apartamente, așa cum a fost găsită de proprietar în 2013, când a fost cumpărată de la chiriaşii statului.

Revelaţia proprietarului, a constructorului și a arhitecţilor a fost că s-au conservat foarte bine unele dintre elementele autentice ale casei, tavanul păstra picturi foarte frumoase, uşile erau foarte înalte și sculptate în lemn masiv. Marchiza de la intrarea principală este cea originală, iar o parte din gardul casei este original și a fost restaurat. Ferestrele casei au fost găsite și ele în forma originală, cu sculptură manuală.

Arhitectul contemporan, renovatorul casei a redat imobilului romantismul elegantului secol XIX, atmosfera în care a fost construită și, probabil. și amenajată casa, gândind în opera de refacere o curte pavată cu piatră (în epoca imobilului, pavajul se făcea din bolovani de râu, iar cișmeaua din curte, în nuanța marmurei cu care au fost placate scările, geometria curbată a spaţiilor care împart curtea, toate completează stilul neoclasic al casei, stil caracterizat prin simplitate, ordine, simetrie, eleganță și rafinament.

Operă de început de secol XX, în stil pur neoclasic, casa de pe strada Elena Doamna 39A reprezintă una dintre capodoperele arhitecturale clasice ale Iașului. În memoria primului proprietar al casei, care a fost și ctitorul edificiului arhitectural, actualul proprietar i-a dat casei, așa cum se purta în moda epocii, un nume: numele „Joseph Zoller”.